Czym jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji? Jakie informacje można w nim znaleźć? Kto może z nich korzystać? Odpowiedzi na te pytania znajdą państwo w nowej broszurze wydanej przez Instytut Badań Edukacyjnych - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zarysie.

W celu ułatwienia wypełniania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji elektronicznego formularza „Wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK” zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznania się z formularzem pomocniczym do przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK. Jest on wzorowany na elektronicznym formularzu wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK, który musi wypełnić wnioskodawca w systemie informatycznym Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Formularz umożliwia zapoznanie się z treścią i strukturą docelowego formularza w ZRK. Jest w pełni edytowalny, co pozwala na przygotowanie w nim wszystkich wymaganych treści, a następnie ich przekopiowanie do elektronicznego formularza w systemie informatycznym ZRK. Przy czym należy pamiętać, że niemożliwe jest automatyczne zaciągnięcie informacji z formularza pomocniczego do formularza w ZRK – należy je każdorazowo skopiować do odpowiedniego pola w formularzu ZRK.

Poradnik dotyczący przygotowania opisu kwalifikacji rynkowej znajdą Państwo tutaj , natomiast szczegółową instrukcję wypełniania elektronicznego formularza wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK tutaj .

Pobierz: Formularz pomocniczy do przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do ZSK (Aktualizacja: 4 grudnia 2019 r.)

Uczelnie, instytuty naukowe PAN oraz instytuty badawcze zainteresowane włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, zapraszamy do skorzystania z formularza pomocniczego do przygotowania opisu tych kwalifikacji.

Został on opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz formularza rejestracji tych kwalifikacji w ZRK. Formularz jest edytowalny tylko w polach z informacją "Pole do edycji".

Może być przydatny m.in. do przygotowania informacji, które na etapie zgłaszania kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będą musiały zostać wpisane/przekopiowane do elektronicznego formularza w systemie informatycznym ZRK.

Szczegółowe informacje na temat całego procesu włączania kwalifikacji „podyplomowych” do ZSK znajdą Państwo tutaj


Pobierz Formularz pomocniczy do przygotowania opisu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Obecnie w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) realizowany jest projekt systemowy: Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Projekt zakłada współpracę Instytutu z przedstawicielami uczelni w celu aktualizacji opisów kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego, znajdujących się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i zapewnienia ich zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK).

Publikacja adresowana jest głównie do przedstawicieli środowiska akademickiego i zawiera szczegółowe informacje na temat sporządzania opisów kwalifikacji pełnych nadawanych przez uczelnie według zaproponowanego szablonu. Przedstawiono również przykładowe opisy kwalifikacji.

Wytyczne wraz z przykładami

Pobierz Instrukcję dla podmiotów rejestrujących w ZRK kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych (wersja 08.05.2019).

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd