Uczelnie, instytuty naukowe PAN oraz instytuty badawcze zainteresowane włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, zapraszamy do skorzystania z formularza pomocniczego do przygotowania opisu tych kwalifikacji.

Został on opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK) o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz formularza rejestracji tych kwalifikacji w ZRK. Formularz jest edytowalny tylko w polach z informacją "Pole do edycji".

Może być przydatny m.in. do przygotowania informacji, które na etapie zgłaszania kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji będą musiały zostać wpisane/przekopiowane do elektronicznego formularza w systemie informatycznym ZRK.

Szczegółowe informacje na temat całego procesu włączania kwalifikacji „podyplomowych” do ZSK znajdą Państwo tutaj


Pobierz Formularz pomocniczy do przygotowania opisu kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Obecnie w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) realizowany jest projekt systemowy: Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Projekt zakłada współpracę Instytutu z przedstawicielami uczelni w celu aktualizacji opisów kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego, znajdujących się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i zapewnienia ich zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK).

Publikacja adresowana jest głównie do przedstawicieli środowiska akademickiego i zawiera szczegółowe informacje na temat sporządzania opisów kwalifikacji pełnych nadawanych przez uczelnie według zaproponowanego szablonu. Przedstawiono również przykładowe opisy kwalifikacji.

Wytyczne wraz z przykładami

Pobierz Instrukcję dla podmiotów rejestrujących w ZRK kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych (wersja 08.05.2019).

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący włączania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) - to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego. W najbliższym czasie rejestr będzie się zapełniał tzw. kwalifikacjami cząstkowymi, przede wszystkim rynkowymi, które można zdobywać w sposób pozaformalny.

Dzięki ZRK można:

  1. przeglądać kwalifikacje nadawane w Polsce i identyfikować instytucje, które nadają daną kwalifikację - bez konieczności rejestrowania się w ZRK;
  2. wnioskować o włączenie kwalifikacji rynkowej;
  3. wnioskować o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  4. wnioskować o wpis na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.

W celu złożenia odpowiedniego wniosku niezbędna jest rejestracja konta. W trakcie rejestracji konta, jak i składania odpowiedniego wniosku warto skorzystać z odpowiedniej Instrukcji.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji składanie wszystkich wniosków odbywa się elektronicznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd