W marcu tego roku Komisja Europejska zaprosiła państwa członkowskie UE i inne kraje wdrażające ERK i współpracujące ESCO do udziału w pilotażu mającym na celu przetestowanie możliwości zastosowania automatycznego łączenia efektów uczenia się zawartych w opisach kwalifikacji z umiejętnościami ujętymi w ESCO, z użyciem narzędzia informatycznego wspierającego proces łączenia.

W ramach pilotażu założono przetestowanie nowych rozwiązań na przykładzie kwalifikacji z różnych dziedzin, w różnych językach i na różnym poziomie ERK. Do udziału w projekcie przystąpiła Polska, Holandia, Grecja i Słowenia, a także Rumunia i Łotwa w charakterze obserwatorów. Przewidziany termin zakończenia projektu to grudzień 2019 r.

Efektem prowadzonych prac będzie powiązanie efektów uczenia się z wybranych do pilotażu kwalifikacji z umiejętnościami z ESCO, narzędzie informatyczne wspierające proces łączenia oraz oszacowanie wysiłku potrzebnego po stronie ludzi do uzupełnienia/weryfikacji rezultatów automatycznego łączenia.

Automatyczne łączenie efektów uczenia się z umiejętnościami wykorzystuje kilka technologii z zakresu tzw. przetwarzaniem języka naturalnego, jednej z dziedzin sztucznej inteligencji. Podstawowym etapem przetwarzania tekstów w ramach opisanego narzędzia jest ich tłumaczenie maszynowe na język angielski. Umożliwia ono wykorzystanie w dalszych etapach analizy tzw. modeli językowych, reprezentujących poszczególne słowa jako punkty w wielowymiarowej przestrzeni, bądź też równoważnie: jako wielowymiarowe wektory.

Narzędzie informatyczne przygotowane przez ESCO opiera się na najbardziej popularnym modelu nazywanym Word2Vec. Taki sposób reprezentacji jest dogodny dla komputerów, pozwala na szybkie wykonywanie wielu operacji. Co ważniejsze, modele te są budowane na ogromnych zbiorach tekstów i na podstawie występowania słów w podobnych kontekstach umożliwiają odwzorowanie wielu relacji znaczeniowych, w szczególności synonimię i bliskoznaczność. Podobieństwo dwóch słów czy większych konstrukcji językowych określa się jako miarę oddalenia tych wyrażeń w wielowymiarowej przestrzeni. Najpopularniejszą miarą jest tzw. miara cosinusowa – oblicza się ją jako cosinus kąta między dwoma wektorami.

Na portalu polskiego rządu „Gov.pl”, który pełni rolę zbioru cyfrowych informacji i usług państwa, zamieszczona została zakładka dedykowana Zintegrowanemu Rejestrowi Kwalifikacji (ZRK).

Od tej pory wszystkie osoby korzystające z serwisu „Gov.pl” znajdą tu odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: czym jest, do kogo jest skierowany, co można znaleźć w portalu ZRK i co można zyskać po skorzystaniu z rejestru. Mogą także w łatwy sposób przejść do portalu ZRK.

Zakładka poświęcona ZRK znajduje się w kategorii „Dla obywatela” w działach „Edukacja” oraz „Praca i biznes”.

https://www.gov.pl/web/gov/szukasz-kwalifikacji--skorzystaj-z-portalu-zintegrowanego-rejestru-kwalifikacji

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac realizowanych w projekcie "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji" na platformie Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO we wrześniu 2019 zostało udostępnionych 211 kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Obecnie trwają prace nad udostępnieniem w ESCO wszystkich kwalifikacji znajdujących się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Należy podkreślić, że w ESCO udostępniane są kwalifikacje pochodzące z rejestrów i baz danych krajowych ram kwalifikacji, których właścicielami i podmiotami zarządzającymi są państwa członkowskie UE.

Informacje o kwalifikacjach trafiające do ESCO są przekazywane przez państwa członkowskie na zasadzie dobrowolności, z dbałością o to, by były kompletne, prawidłowe i aktualne.

Listę kwalifikacji udostępnionych w ESCO można zobaczyć tutaj

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych w szkolnictwie wyższym są opracowywane przez uczelnie przy wsparciu IBE w ramach projektu "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji".

Zgodnie z obowiązującą od 2016 r. ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wszystkie kwalifikacje pełne, nadawane po ukończeniu studiów wyższych, są włączone do systemu i gromadzone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Informacje o tych kwalifikacjach pochodzą bezpośrednio z systemu POL-on (Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym). Wymagają one uzupełnienia o opis syntetycznej charakterystyki każdej kwalifikacji zawierający podstawowe informacje o danej kwalifikacji, zwięzły opis zawierający syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się (kompetencje na poziomie zagregowanym/sylwetka absolwenta), a także informacje o typowych miejscach, bądź stanowiskach pracy na których może być przydatna kwalifikacja, o powiązaniu kwalifikacji z sektorami oraz inne istotne cechy kwalifikacji.

Tak sporządzone opisy wypełniają wymogi Zalecenia Rady Europejskiej w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie z 2017 r. (Załącznik VI Zalecenia ERK), dzięki czemu mogą być publikowane na portalach Komisji Europejskiej: „Learning Opportunities and Qualifications in Europe” (tzw. Ploteus) i Europejska Klasyfikacji Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO).

Poniżej lista kwalifikacji wraz z opisami syntetycznych charakterystyk przygotowanych przez uczelnie, które przystąpiły do projektu jako pierwsze. Zapraszamy wszystkie zainteresowane uczelnie do włączenia się w to przedsięwzięcie. Deklarujemy wsparcie. Więcej szczegółów u Opiekuna Zadania w IBE: Małgorzata Gromiec, tel. 22 24 17 135, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Uprzejmie informujemy, iż na portalu ZRK wprowadzono opcję wyszukiwania kwalifikacji po kategorii: dyplomy ukończenia studiów, po studiach podyplomowych, ze szkolnictwa zawodowego, uregulowane, rynkowe, rynkowe w rzemiośle i inne kwalifikacje.

Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób wyszukać konkretne grupy kwalifikacji wpisane do Rejestru 

Nowa funkcja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez interesariuszy i w wydatny sposób przyczyni się do skuteczniejszego wykorzystywania informacji zawartych w ZRK.

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki kwalifikacji klikając na poniższy link:

Szukam kwalifikacji

 

 

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd