Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.), ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących.

Wnioski można składać od dnia 13 kwietnia 2018 r. do dnia 14 maja 2018 r. (włącznie).

1. Pełna treść ogłoszenia o naborze.

2. Szczegółowy opis grup kwalifikacji.

3. Kryteria oceny wniosków.

4. Formularz Eksperta.

5. Formularz Informacje o podmiocie.

6. Instrukcje wypełniania formularza.

Czwartek, 19 Kwiecień 2018, 09:00 - 15:00

Kontakt : Magdalena Osińska, tel. 22 241 71 61, e-mial: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z II naborem na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości (PZZJ) Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na cykl jednodniowych warsztatów z obsługi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK). Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo wypełnić wniosek i jak go złożyć, jak przygotować wymagane załączniki. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputerów oraz formularzy wniosków funkcjonujących w ZRK.

Warsztat skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych wpisem na listę PZZJ, prowadzoną przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Ministra Edukacji Narodowej). Więcej informacji na temat wyłonionych podmiotów na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Pierwszy warsztat z obsługi ZRK odbędzie się 19.04.2018 w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym BusinessRoom przy ul. Grójeckiej 1/3 w Warszawie. Szczegółowy program warsztatu.

Informacje organizacyjne:
Warsztaty są jednodniowe. Czas trwania: godz. 9:00 − 15:00. Osobom spoza Warszawy zapewniamy zwrot kosztów podróży oraz możliwość skorzystania z noclegu – koszt pokrywa organizator. Zasady zwrotu kosztów. Wniosek o zwrot kosztów przjazdu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji na adres kontaktowy do 16.04.2018r.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Miejsce : Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom przy ul. Grójeckiej 1/3 w Warszawie, 3 piętro.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Instytut Badań Edukacyjnych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, pełni rolę podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Od tego dnia Instytut Badań Edukacyjnych jest administratorem danych zgromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i przetwarzanych do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu obsługi konta w systemie informatycznym Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz w celu realizacji zadań przewidzianych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

25 listopada 2017r. pierwsza kwalifikacja rynkowa "Montowanie stolarki budowlanej" rozpoczęła funkcjonowanie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 22 listopada br. Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał umowę z Instytutem Technologii i Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu, nadając mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 25 listopada br. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

19 lipca 2017 r. Zintegrowany System Kwalifikacji wzbogacił się o kolejną kwalifikację. W tym dniu Minister Infrastruktury i Budownictwa włączył do niego kwalifikację pt. "Montowanie stolarki budowlanej". Jest to pierwsza kwalifikacja rynkowa, która znalazła się w Systemie - czyli taka, która została zgłoszona przez podmiot prywatny w odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę rynku.

Kwalifikacja opisuje m. in. jaka wiedza i umiejętności są wymagane od osób, które montują okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty, a także opisuje sposób ich sprawdzania. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje certyfikat. Co ważne, aby przystąpić do egzaminu, nie jest konieczne wcześniejsze odbycie szkolenia lub kursu. Do egzaminu może przystąpić osoba, która samodzielnie nauczyła się wykonywać zadania opisane kwalifikacją, np. w wyniku wykonywanego zawodu.

Na egzamin będzie się można zgłaszać się do Instytucji Certyfikującej - w chwili obecnej taka jeszcze nie została wyznaczona, a Minister Infrastrukury i Budownictwa prowadzi na nie nabór. Szczegóły naboru wniosków Minister zamieścił na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Instrukcja jego wypełniania jest z kolei dostępna pod tym adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/dokumenty-komunikaty/dokumenty/30-instrukcja-dla-podmiotow-wnioskujacych-o-nadanie-uprawnien-do-certyfikowania-kwalifikacji

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd