15 lipca 2016 r. został uruchomiony - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK).

ZRK - to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej.

W rejestrze znajdować się będą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, a także gromadzone będą informacje o instytucjach odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kwalifikacji - niezależnie od tego, czy zostały one wcześniej ujęte w innych rejestrach prowadzonych na potrzeby resortów, branż, środowisk lub instytucji.

Z mocy ustawy, w pierwszej kolejności do ZRK wprowadzono kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.  Sukcesywnie pojawią się tam również kwalifikacje rynkowe zgłaszane przez zainteresowane gremia, np. przedstawicieli branż, instytucje szkoleniowe, rzemiosło.

Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).  Obecność kwalifikacji w ZRK będzie zatem oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK).  

Funkcjonowanie ZSK sprawi, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami, a także wzmocniona zostanie jakość kursów i szkoleń.

Korzyści z wprowadzenia ZSK:

  • szybszy, prostszy i bardziej dostępny sposób uzyskania zaświadczenia czy certyfikatu o zdobytych kwalifikacjach;
  • czytelny sposób oceny, co oferuje dana instytucja edukacyjna czy firma szkoleniowa;
  • prostsze planowanie rozwoju zawodowego;
  • łatwiejsza i czytelniejsza metoda udowodnienia kwalifikacji pracodawcy;
  • sprawniejsze i skuteczniejsze poszukiwanie pracowników, planowanie siatki płac i szkoleń dla pracowników;
  • usystematyzowanie oferty firm szkoleniowych oraz innych organizacji zajmujących się rozmaitymi formami kształcenia.

Świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w ZRK będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne.

Projekt utrzymania ZRK realizowany przez PARP jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach którego powstała pierwsza wersja ZRK (przed wejściem w życie zapisów Ustawy o ZSK).

Zapraszamy do przeglądania kwalifikacji pełnych (nadawanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego), które zostały wprowadzone do ZRK.

Podmioty, które zainteresowane są włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZRK, powinny zapoznać się z Instrukcją.

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem ZRK należy kierować za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd