Zgodnie z ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, wnioskodawca razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej może złożyć wniosek o nadanie uprawnienia do jej certyfikowania. W takim wypadku wnioskodawca wnosi niższą opłatę za wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania, tj. 5 tys. zł zamiast 10 tys. zł.

Niższa opłata będzie dotyczyć tych wniosków o nadanie uprawnienia do certyfikowania, które zostały złożone przed ogłoszeniem przez ministra obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK (art. 25 ust. 1) i są poprawne formalnie.

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji złożony wraz z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej (art. 14 ust. 2), jest rozpatrywany przez ministra dopiero po ogłoszeniu obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK (art. 26 ust. 1 pkt 2). Opłatę wnosi się po ogłoszeniu obwieszczenia (art. 26 ust.2).

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

To jednak nie koniec zmian, jakie dotyczą tego narzędzia informatycznego. Modyfikacji uległy również zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych. W związku z tym warto zapoznać się z nową wersją Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfikowanej Karty Podmiotu i Karty Usługi.

Wprowadzone zmiany umożliwiają rozpoczęcie procesu rejestracji podmiotów w oparciu o zapisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rejestracja w Bazie w oparciu o nowe zasady umożliwi świadczenie usług tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) Minister Edukacji Narodowej informuje, że opłaty z tytułu wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK (art. 14 ust. 1 ustawy) oraz wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 41 ust. 2 ustawy) należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

Dokonując opłat:
1) za wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK w wysokości 2 000 zł - w tytule przelewu należy wpisać:

 

ZSK art. 14.1 - .....................................
                          (nazwa kwalifikacji)

 

2) za wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji włączonych do ZSK w wysokości 10 000 zł (lub 5 000 zł – w przypadku wniosków złożonych razem z wnioskiem o włączenie kwalifikacji do ZSK – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) - w tytule przelewu należy wpisać:

 

ZSK art. 41.2 - ......................................
                          (nazwa kwalifikacji)

 

15 lipca 2016 r. został uruchomiony - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK).

ZRK - to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Funkcjonowanie ZRK uregulowane jest przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), zaś jego prowadzenie powierzono Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Za prawidłowe funkcjonowanie ZSK odpowiada Minister Koordynator – Minister Edukacji Narodowej.

W rejestrze znajdować się będą informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, a także gromadzone będą informacje o instytucjach odpowiedzialnych za potwierdzanie zdobytych kwalifikacji - niezależnie od tego, czy zostały one wcześniej ujęte w innych rejestrach prowadzonych na potrzeby resortów, branż, środowisk lub instytucji.

Z mocy ustawy, w pierwszej kolejności do ZRK wprowadzono kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.  Sukcesywnie pojawią się tam również kwalifikacje rynkowe zgłaszane przez zainteresowane gremia, np. przedstawicieli branż, instytucje szkoleniowe, rzemiosło.

Aby kwalifikacja rynkowa mogła pojawić się w ZRK, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o ZSK i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).  Obecność kwalifikacji w ZRK będzie zatem oznaczać, że jej wiarygodność i jakość została potwierdzona przez władze publiczne, a dzięki przypisaniu jej poziomu PRK można ją porównać z Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK).  

Funkcjonowanie ZSK sprawi, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne między sobą w Polsce i poza jej granicami, a także wzmocniona zostanie jakość kursów i szkoleń.

Korzyści z wprowadzenia ZSK:

  • szybszy, prostszy i bardziej dostępny sposób uzyskania zaświadczenia czy certyfikatu o zdobytych kwalifikacjach;
  • czytelny sposób oceny, co oferuje dana instytucja edukacyjna czy firma szkoleniowa;
  • prostsze planowanie rozwoju zawodowego;
  • łatwiejsza i czytelniejsza metoda udowodnienia kwalifikacji pracodawcy;
  • sprawniejsze i skuteczniejsze poszukiwanie pracowników, planowanie siatki płac i szkoleń dla pracowników;
  • usystematyzowanie oferty firm szkoleniowych oraz innych organizacji zajmujących się rozmaitymi formami kształcenia.

Świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w ZRK będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne.

Projekt utrzymania ZRK realizowany przez PARP jest kontynuacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach którego powstała pierwsza wersja ZRK (przed wejściem w życie zapisów Ustawy o ZSK).

Zapraszamy do przeglądania kwalifikacji pełnych (nadawanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego), które zostały wprowadzone do ZRK.

Podmioty, które zainteresowane są włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZRK, powinny zapoznać się z Instrukcją.

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem ZRK należy kierować za pośrednictwem adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8
    01-180 Warszawa

+48 22 24 17 100

+48 22 24 17 111

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgłoś sugestię, błąd