INFORMACJE O WNIOSKACH O WŁĄCZENIE KWALIFIKACJI DO ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) wspiera wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Współpracuje m.in. z ministrami właściwymi, którzy po pozyskaniu uwag zainteresowanych środowisk i opinii specjalistów dokonują oceny wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK. Dane w formularzu pozwolą IBE przekazywać Pani/Panu bieżące informacje np. o możliwościach udziału w pracach nad opisami kwalifikacji, trwających konsultacjach wniosków, naborach specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin.


Dodatkowe informacje na temat włączania kwalifikacji do ZSK są dostępne tutaj.

Informacje osobowe
Dane kontaktowe
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Informacje dodatkowe
Dziedziny


Przed wysłaniem
Powered by BreezingForms

Zgłoś sugestię, błąd