28.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego", złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego", złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu

28.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Nauczanie i doskonalenie technik golfowych", złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu.

28.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Golfa przekazany do Ministerstwa Sportu.

07.05.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Modelowanie procesów biznesowych zgodnie z notacją Business Process Model and Notation", złożony przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przekazany do Ministerstwa Rozwoju

07.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przekazany do Ministerstwa Rozwoju

17.04.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie jakości opieki i edukacji w placówkach dla dzieci do lat 3", złożony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

17.04.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgłoś sugestię, błąd