13.11.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC", złożony przez firmę Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

13.11.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Ciecholewski Wentylacje Sp. z o.o., został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

29.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Dobieranie i podawanie wina", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

29.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

29.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych", złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

29.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Zofia Leś UNLIMITED, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

29.10.2020 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Komunikowanie się za pomocą tworzenia, opowiadania i wysłuchiwania historii (storytelling)", złożony przez firmę Magdalena Petryniak GRUPA SAPR, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

29.10.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez firmę Magdalena Petryniak GRUPA SAPR, został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

12.11.2020 - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb”. Obwieszczenie Ministra

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd