08.11.2019 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie obsługi biura”.

22.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie obsługi biura" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

17.07.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

17.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministra Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd