25.02.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu treningu personalnego" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

05.02.2020 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

01.12.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Trenerów Personalnych został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

23.10.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polski Związek Trenerów Personalnych został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd