11.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.03.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową.Obwieszczenie Ministra

28.12.2017 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Mechatronik Artur Grochowski przekazany do Ministra Rozwoju.

06.11.2017 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Mechatronik Artur Grochowski został przekazany do Ministra Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd