29.04.2019 – Minister Edukacji Narodowej wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Królowej Świętej Jadwigi uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori”.

27.12.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

20.11.2018 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra.

13.02.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundacja Królowej Świętej Jadwigi został przekazany do Ministra Edukacji Narodowej.

22.01.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" złożony przez  Fundację Królowej Świętej Jadwigi, został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgłoś sugestię, błąd