20.02.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Rozwoju umowy z Głównym Instytutem Górnictwa, nadającym mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

21.08.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą Lovebike sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Naprawa konserwacja i modernizacja rowerów”.

28.06.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

17.06.2019 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

28.02.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Lovebike sp.z o.o. został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

28.02.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Naprawa konserwacja i modernizacja rowerów", złożony przez Lovebike sp.z. o.o., został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd