14.05.2019 r. kwalifikacja rynkowa "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 14 maja br. Minister Cyfryzacji podpisał umowę z Grupą Gomułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Akademia Światłowodowa sp. z o.o., która od dnia 18.02.2019 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

18.02.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Akademii Światłowodowej sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej”.

11.01.2019- Kwalifikacja rynkowa "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

14.03.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej", złożony przez Akademia Światłowodowa sp. z o.o. został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

14.03.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Akademia Światłowodowa sp. z o.o został przekazany do Ministra Cyfryzacji.

Zgłoś sugestię, błąd