13.09.2019 - Minister Infrastruktury podpisał pismo informujące Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczyo o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g)" wraz z uzasadnieniem

09.07.2018 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Koordynatora.

03.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Ratownictwo lotniskowe - wykonywanie działań ratowniczych realizowanych przez lotniskowe służby ratowniczo-gaśnicze (lsr-g) ", złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

03.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy został przekazany do Ministra Infrastruktury.

Zgłoś sugestię, błąd