09.10.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

22.08.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą Akademii Umiejętności Eurocash Spółka z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”.

26.07.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Akademię Umiejętności Eurocash Spółka z o.o. został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

04.03.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca”.

08.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa >„Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

20.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

17.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

09.04.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym", złożony przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd