09.10.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

04.03.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec”.

09.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

17.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

09.04.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług skierowanych do klientów biznesowych", złożony przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd