06.04.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.03.2020 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

31.12.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

25.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym", złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd