04.02.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Obsługa w turystyce zdrowotnej” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Rozwoju umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, nadającą jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

01.10.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Obsługa w turystyce zdrowotnej" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

18.12.2019 – Minister Rozwoju wydał pozytywną decyzję nadającą IZBIE GOSPODARCZEJ KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa w turystyce zdrowotnej”.

21.05.2019 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

30.04.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Opieka nad turystą zdrowotnym”, złożony przez IZBĘ GOSPODARCZĄ KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

30.04.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez IZBĘ GOSPODARCZĄ KRĄG TURYSTYKI ZDROWOTNEJ został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd