04.12.2019 – Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję nadającą Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

15.07.2019 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA”, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

10.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

15.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w wyroby medyczne”, złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

15.05.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministra Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd