08.10.2020 r. kwalifikacja rynkowa  "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 8 października br. Minister Zdrowia podpisał umowę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie (CMKP), nadając uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza wyrobów Medycznych POLMED, która od dnia 04.12.2019 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

04.12.2019 – Minister Zdrowia wydał pozytywną decyzję nadającą Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

15.07.2019 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „TROMED - ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA”, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

10.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

15.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w wyroby medyczne”, złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

15.05.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED został przekazany do Ministra Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd