16.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Zdrowia włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

22.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog ”, złożony przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd