20.02.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Rozwoju umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, nadającą jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości)

08.10.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą CHIC Warsaw Sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych”.

13.09.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

18.07.2019 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

25.05.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych ", złożony przez CHIC Warsaw Sp. z o.o. został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

25.05.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez CHIC Warsaw Sp. z o.o. został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd