W dniu 15 listopada 2019 Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

12.09.2019 – Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.

23.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki

29.03.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Serwis napojów mieszanych i alkoholi” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Sportu i Turystyki umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, powierzającej jej pełnienie funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec instytucji certyfikującej kwalifikację (Centrum Szkolenia Barmanów).

15.02.2019 – Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Szkolenia Barmanów uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Serwis napojów mieszanych i alkoholi”.

03.01.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

27.12.2018 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

29.05.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Przygotowanie napojów mieszanych na bazie alkoholu i bezalkoholowych oraz przekąsek ”, złożony przez Centrum Szkolenia Barmanów został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

29.05.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Szkolenia Barmanów został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd