20.02.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Rozwoju umowy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, nadającą jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

16.09.2019 – Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał pozytywną decyzję nadającą CHIC Warsaw Sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży”.

18.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

10.07.2019 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

05.06.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży", złożony przez CHIC Warsaw Sp. z o.o. został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

05.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez CHIC Warsaw Sp. z o.o. został przekazany do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd