14.11.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Zarządzanie pracą restauracji” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Sportu i Turystyki umowy z Instytutem Turystyki Spółka z o.o., nadającej mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

02.10.2019 – Minister Sportu i Turystyki wydał pozytywną decyzję nadającą Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Zarządzanie pracą restauracji”.

19.07.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie pracą restauracji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.07.2019 - Minister Sportu i Turystyki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

07.06.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „ Zarządzanie pracą restauracji ”, złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

07.06.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Agencję Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd