21.04.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.03.2020 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

31.12.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

02.07.2018 - wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym", złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd