W dniu 23 lipca 2020 Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) wobec następujących instytucji certyfikujących: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Konfederacja LEWIATAN, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

10.06.2020 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą SWPS Uniwersytetowi Humanistycznospołecznemu uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

07.05.2020 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Konfederacji LEWIATAN uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

06.05.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości

14.04.2020 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Konfederację LEWIATAN, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

08.04.2020 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

30.03.2020 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.02.2020 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

19.12.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

20.11.2019 – Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości) dla Polskiego Centrum Mediacji.

08.10.2019 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Centrum Mediacji uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

04.09.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Centrum Mediacji został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W dniu 3 lipca 2019 Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

20.05.2019 – Minister Sprawiedliwości wydał pozytywną decyzję nadającą Centralnemu Instytutowi Analiz Polityczno-Prawnych uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

10.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

13.12.2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W dniu 13 grudnia Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 12.12.2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

21.12.2018 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

10.12.2018 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

26.07.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

26.07.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgłoś sugestię, błąd