06.04.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

19.03.2020 - Minister Sportu włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

28.12.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

31.08.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie systemu szkolenia w tenisie stołowym na szczeblu klubowym, regionalnym i ogólnopolskim", złożony przez Polski Związek Tenisa Stołowego, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd