12.03.2019 - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał pismo informujące Fundację Imago o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego" wraz z uzasadnieniem

01.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Wspieranie osoby radzącej się w procesie poradnictwa konstruktywistycznego", złożony przez Fundację Imago został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

01.10.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację Imago został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoś sugestię, błąd