05.04.2019 - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał pismo informujące Szkołę Górską Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie " wraz z uzasadnieniem

01.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Planowanie poszukiwań osób zaginionych w terenie", złożony przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ- Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

01.10.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SZKOŁĘ GÓRSKĄ- Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego został przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zgłoś sugestię, błąd