12.10.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

17.09.2020 - Minister Edukacji Narodowej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową.  Obwieszczenie Ministra

30.10.2018 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

16.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej", złożony przez Związek Harcerstwa Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgłoś sugestię, błąd