08.04.2019 - Kwalifikacja rynkowa „Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

29.12.2018 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

29.10.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Optyk okularowy – Świadectwo czeladnicze", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.</>

Zgłoś sugestię, błąd