31.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Piekarz – dyplom mistrzowski” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

23.10.2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową „Piekarz - dyplom mistrzowski”. Obwieszczenie Ministra

07.11.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Piekarz - dyplom mistrzowski", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoś sugestię, błąd