23.08.2019 - Kwalifikacja rynkowa "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

01.08.2019 - Minister Przedsiębiorczości i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra.

19.11.2018 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - świadectwo czeladnicze", złożony przez Związek Rzemiosła Polskiego, został przekazany do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgłoś sugestię, błąd