27.04.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Asystowanie w przygotowaniu potraw”została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

03.04.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

10.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

10.01.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Asystowanie w przygotowywaniu potraw ", złożony przez Fundację VCC, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd