06.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

06.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dzieci i młodzieży", złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoś sugestię, błąd