22.01.2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał pismo informujące Fundację VCC o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni” wraz z uzasadnieniem.

11.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Pielęgnowanie ogrodów i terenów zieleni", złożony przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację VCC przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoś sugestię, błąd