20.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tłumaczenie między językiem polskim a polskim językiem migowym", złożony przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM), został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

20.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM,) został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgłoś sugestię, błąd