29.10.2019 - Minister Finansów poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych", złożonym przez Związek Banków Polskich

21.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych", złożony przez Związek Banków Polskich przekazany do Ministerstwa Finansów

21.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Związek Banków Polskich przekazany do Ministerstwa Finansów

Zgłoś sugestię, błąd