29.10.2019 - Minister Finansów poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Informowanie o produktach finansowych", złożonym przez Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

22.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Informowanie o produktach finansowych", złożony przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, został przekazany do Ministerstwa Finansów.

22.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, został przekazany do Ministerstwa Finansów.

Zgłoś sugestię, błąd