02.07.2020 – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Widzialni uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Wdrażanie dostępności w organizacji”.

12.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Wdrażanie dostępności w organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.04.2020 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

29.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Wdrażanie standardów dostępności w organizacji ", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

29.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd