05.10.2020 r. kwalifikacja rynkowa "Wdrażanie dostępności w organizacji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W dniu 5 października br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał umowę z Fundacją Instytut Spaw Publicznych, nadając uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja Widzialni, która od dnia 02.07.2020 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.

02.07.2020 – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Widzialni uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Wdrażanie dostępności w organizacji”.

12.05.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Wdrażanie dostępności w organizacji" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

23.04.2020 - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

29.03.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej " Wdrażanie standardów dostępności w organizacji ", złożony przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

29.03.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez przez Fundację Widzialni przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Zgłoś sugestię, błąd