24.07.2019 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podpisał pismo informujące Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Wykonywanie przeglądów technicznych łodzi motorowych” wraz z uzasadnieniem.

07.03.2019 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego został przekazany do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zgłoś sugestię, błąd