03.01.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

16.12.2019 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

07.03.2019 - Wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego został przekazany do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zgłoś sugestię, błąd