03.12.2019 - Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej "Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej", złożonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"

25.04.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Tworzenie planu aktywizacji osoby starszej", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko" przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Zgłoś sugestię, błąd