24.04.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie", złożony przez Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

24.04.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd