02.03.2020 - Minister Rozwoju podpisał pismo informujące Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Gospodarowanie nieruchomościami” wraz z uzasadnieniem.

04.11.2016 - W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Gospodarowanie nieruchomościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

14.10.2016 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości został przekazny do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

07.10.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji został ponownie przekazany do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

27.09.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji został cofnięty do wnioskodawcy na jego prośbę, w celu zmiany nazwy kwalifikacji.

09.09.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości został przekazany do Ministra Infastruktury i Budownictwa.

Zgłoś sugestię, błąd