27.10.2020 - Kwalifikacja rynkowa "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

14.10.2020 - Minister Rozwoju włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

09.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Pakowanie posiłków i dostarczanie do odbiorcy", złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

09.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko", został przekazany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoś sugestię, błąd