02.03.2020 - Minister Rozwoju podpisał pismo informujące Fundację Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesem tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)” wraz z uzasadnieniem.

13.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesem tworzenia Informacyjnych Modeli Obiektów Budowlanych (BIM)", złożony przez Fundację Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, został przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

13.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Fundację Europejskie Centrum Certyfikacji BIM, został przekazany do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zgłoś sugestię, błąd