17.12.2020 - Kwalifikacja rynkowa „Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

11.12.2020 - Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową Obwieszczenie Ministra

20.05.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Diagnoza potencjału uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych", złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

20.05.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zgłoś sugestię, błąd