05.07.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej "Animowanie grup zabawowych", złożony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

05.07.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoś sugestię, błąd