28.10.2020 – Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez „ ICVC CERTYFIKACJA Sp. z o.o.”, został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

11.02.2020 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji Europa House uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

25.11.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację Europa House został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

25.10.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą ITpass sp. z o.o. uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

08.10.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji złożony przez ITpass sp. z o.o. został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

07.09.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Fundacji VCC uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

23.08.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Fundację VCC został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

13.06.2019 r. kwalifikacja rynkowa „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy” uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, po podpisaniu przez Ministra Cyfryzacji umowy z Grupą Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o., nadającej jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości).

16.04.2019 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" w Krotoszynie uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

24.01.2019 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Centrum Kształcenia Ustawicznego "PROFESJA" w Krotoszynie został przekazany do Ministerstwa Cyfryzacji.

13.12.2018 – Minister Cyfryzacji wydał pozytywną decyzję nadającą Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu uprawnienie do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy”.

04.10.2018 - Kwalifikacja rynkowa Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

28.08.2018 - Minister Cyfryzacji włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

04.04.2017 - W Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęto procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętnści komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

15.11.2016 - Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej obydwa wnioski zostały przekazane do Ministerstwa Cyfryzacji.

27.09.2016 - Wniosek o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

27.09.2016 - Wniosek o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji złożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne został przekazany do Ministra Edukacji Narodowej.

Zgłoś sugestię, błąd