14.01.2021 - Kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami" została opublikowana w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

17.12.2020 - Minister Sprawiedliwości włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację rynkową. Obwieszczenie Ministra

15.07.2019 - Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego”, złożony przez Związek Biur Porad Obywatelskich, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

15.07.2019 - Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji, złożony przez Związek Biur Porad Obywatelskich, został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgłoś sugestię, błąd